ת.א. 35945-11-16 טלגדי נ' יפת ובוחבוט

עניינה של ההחלטה הינה בקשות לסילוק על הסף שהגישו הנתבעות במסגרתן טענו כי אין לבית המשפט סמכות לדון בתביעה מאחר והסמכות נתונה לבית המשפט בהונגריה ולחילופין לבית המשפט הכלכלי. בית המשפט דחה את שתי הבקשות. מדובר בהחלטה חשובה בענין סמכויות בית המשפט. בקשת רשות ערעור...