image_pdfimage_print

מדובר בעתירה שהגשנו כנגד חיוב ארנונה שהוטל על חברת ישפאר ע"י עיריית הרצליה באופן רטרואקטיבי.

בית המשפט קיבל את טענותינו ביטל את החיוב וחייב את העירייה בהוצאות. ערעור שהגישה העירייה לבית המשפט העליון נמחק.